Priser

Priser gjeldende fra 01.04.2017

Hvis du har spørsmål til tjenestene eller ønsker mer informasjon om priser ta kontakt med oss på telefon: 62 00 30 90, eller mail: support@minfagplan.no.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Planleggingsverktøyet minfagplan.no
  • SMS Verktøy