Hva er minfagplan.no?

minfagplan.no er et web-basert planleggingsverktøy som gjør det mulig for skolen å jobbe systematisk og effektivt med planlegging på alle nivå. Planleggingsfunksjonaliteten er unik og kan ikke sammenlignes med funksjonalitet i for eksempel Fronter eller Itslearning.

minfagplan.no er først og fremst utviklet for å støtte lærerne, men har en rekke fordeler for hele skolen. Her inkluderes alle pedagogiske planer fra utdanningsdirektoratets kompetansemål, lokale planer, årsplaner, læringsplaner, og tilpassede planer for hver enkelt elev. Lærere legger inn mål, arbeid, metodikk og vurdering på ett sted. Dette er et dynamisk verktøy som gjør det mulig å kontinuerlig utvikle og forbedre læringsplanene og undervisningen. Det er ingen begrensning på samtidig brukere.

Ledelsen ved skolen har en god oversikt over planer og aktiviteter på hvert trinn. Det gis en unik oversikt over hvilke kompetansemål som er i fokus til enhver tid.

denrodetroden4