Barnehage


“minfagplan.no er et verktøy som gir meg god oversikt over planleggingsarbeidet ved barnehagen og sikrer at vi jobber mot Udirs kompeansemål.“


Lights

Ingvild Moberg

Styrer Marihøna Gårds- og

friluftsbarnehage

Se videoSkole


“minfagplan.no er et dynamisk verktøy som gjør det mulig for hele skolen å jobbe systematisk med planlegging, målsetninger, og vurdering “


Lights

Gerd Elin Borgen

Enhetsleder Gaupen Skole


Se video


Hva er minfagplan.no?


Minfagplan.no er bygget opp av en hovedmodul og tre tilleggspakker. Hovedmodulen består av fag- og planleggingsverktøyet der hele skolen og barnehagen jobber i et verktøy tilknyttet Udirs rammeplaner. Minfagplan er laget for samarbeid og deling, uten bruk av filer og mapper, og derav uten behov for tidstyver som ”klipp og lim” og dobbeltarbeid. Tilleggspakkene utfyller med funksjoner som meldingsbok, tilstedeværelse, SMS-funksjon og en egen evalueringspakke der man også kan lage og utføre egne spørreundersøkelser for utvikling og kvalitetssikring.

Tilleggspakker

Meldingsbok/tilstede SMS Evaluering
Toveis kommunikasjon
Fraværsføring
Ressursplanlegging
Også for mobil og iPad
Toveis sms
Loggføring
Masseutsendelse
Vanlig mobilnummer
Spørreundersøkelser
Egne undersøkelser
Statistikk over all KPI
Sikre kvalitet

Funksjonalitet

Fagverktøy
Planleggingsverktøy
Alt arbeid knyttes til ny rammeplan
Fag som følger andre fag
Elever som følger andre fag
Ingen filer eller mapper
Foreldreportal
Toveis kommunikasjon
Tilpassede planer
Tilstedeværelse
Evalueringsfunksjon
Meldingsbok
Toveis SMS
Sporbarhet og dokumentasjon
Ressursbank av tidligere arbeid
Utfør egne spørreundersøkelser
Samarbeid på tvers av trinn og avdelinger
FEIDE-integrasjon
Foreldreportal

Funksjonalitet og muligheter


Rød tråd i planleggingen


Minfagplan.no er et dynamisk verktøy som er en rød tråd i planleggingen. Med dette menes det å binde sammen Utdanningsdirektoratets rammeplan, årsplan, ukes- eller månedsplan, samt eventuelt tilpassede planer for deretter å legge til rette for refleksjon og evaluering, kvalitetssikring, samt utarbeide god og sporbar dokumentasjon.


Åpenhet og samarbeid


Mange verktøy gjør samarbeid og deling vanskelig. Minfagplan.no er utviklet for å gjøre det enkelt. Derfor har vi gått bort ifra de gamle filene og mappene som gjør at hverdagen består av ”klipp og lim”, post it- lapper, mailer og avdelingsmøter for å vite hva som skjer. I Minfagplan skriver, planlegger og jobber man ett sted der informasjon kommer alle de steder man selv ønsker. Og alt dette skjer automatisk, uten ”klipp og lim”, delte mapper og filer, ”min mappe og vår mappe” osv.. Dette gir i tillegg styrere og rektorer kontinuerlig oversikt til enhver tid og mulighet for å lede sine ansatte i stedet for å styre dem.

Full sporbarhet og dokumentasjon

Minfagplan.no er et helhetlig verktøy som selv sikrer sporbarhet og dokumentasjon av alt arbeid helt ned til hvert enkelt barn. Her kan man også finne og benytte seg av tidligere arbeid på tvers av trinn eller avdelinger, samt på tvers av skoler og barnehager dersom man ønsker dette. Mulighetene er mange, du bestemmer hvilke du ønsker å benytte.

Laget for morgendagens tilpasninger

Uavhengig av behov mener vi morgendagens arbeidsverktøy må være laget for morgendagens behov for ulike tilpasninger. Derfor er Minfagplan laget for å møte disse behovene der hvert enkelt barn enkelt kan få sine tilpasninger uten ekstra dokumenter, mapper eller beskjeder. I tillegg er Minfagplan laget for språkstyring slik at alle kan forstå hva som skjer i barnehagen. Vi mener dette bør være en selvfølge.

Tilleggspakkene som gjør Minfagplan komplett!

Meldingsbok og tilstedeværelse

Med funksjonene meldingsbok og tilstedeværelse tilføyes et komplett system for registrering av barns planlagte fravær og aktuelle tilstedeværelse. Og siden minfagplan er en web-løsning har all personell i barnehagen full oversikt på alle enheter til enhver tid. Klikk og registrer – enklere blir det ikke!

Toveis SMS og mail

Gjennom tilleggspakken SMS får man en komplett og fullintegrert toveis SMS-løsning der man slipper koder, kostnader og applikasjoner for å kommunisere med foresatte. Man kan sende til alt fra én foresatt til hele barnehagen. Kun med ett tastetrykk. Og alt dokumenteres, både utgående og inngående meldinger.

Evaluering og spørreundersøkelser

Med tilleggspakken Evaluering blir Minfagplan markedets mest komplette verktøy innen kvalitetssikring og forbedringsarbeid av skolen og barnehagen. Her kan man importere offentlige undersøkelser, Udirs brukerundersøkelse, samt andre aktuelle undersøkelser. Eller man kan lage og utføre egne undersøkelser. Deretter utarbeider Minfagplan fortløpende statistikk over resultatet for videre utviklingsarbeid. Dette gjelder også statistisk oversikt over andre ønskede KPI’er. Hva vil du ha oversikt over? Valget er ditt!

Hva gjør Minfagplan.no unikt?


”minfagplan.no er et dynamisk verktøy som gjør det mulig for hele skolen å jobbe systematisk med planlegging, målsetninger og kontinuerlig vurdering i tråd med Udirs kompetansemål”

- Gerd Elin Borgen, Enhetsleder Gaupen Skole

”Tilpassede månedsplaner er alltid tilgjengelig på mail eller via websidene. Enkelt og lettvindt”

- Foresatte

”minfagplan.no er et verktøy som gir meg god oversikt over planleggingsarbeidet i hele barnehagen, sparer alle for mye tid, og sikrer at vi jobber i tråd med Udirs nye rammeplan.

- Ingvild Moberg, Styrer i Marihøna Gårds- og Friluftsbarnehage

”Med funksjoner som fag-følger-fag kan jeg som språklærer planlegge ett sted, og så kommer dette på alle mine elevers planer uavhengig av klasse og trinn. Utrolig enkelt og tidsbesparende!”

- Lærer

Morgendagens verktøy fra kun kr 10,- pr barn/ mnd. *
* Inkluderer hovedmodulen Minfagplan.no, fritt antall barn og ansatte og fri support.