Barnehage


“minfagplan.no er et verktøy som gir meg god oversikt over planleggingsarbeidet ved barnehagen og sikrer at vi jobber mot Udirs kompeansemål.“


Lights

Ingvild Moberg

Styrer Marihøna Gårds- og

friluftsbarnehage

Se videoSkole


“minfagplan.no er et dynamisk verktøy som gjør det mulig for hele skolen å jobbe systematisk med planlegging, målsetninger, og vurdering “


Lights

Gerd Elin Borgen

Enhetsleder Gaupen Skole


Se video